Enguany, i tenint en compte la seva experiència, referencialitat i coneixement del sector, hem establert un conveni de col·laboració amb la cooperativa L’Esguard i amb l’Escola Lliure el Sol per a promoure l’Economia Solidària i Cooperativa en l’àmbit de l’ensenyament, l’educació en el lleure i l’associacionisme juvenil. Així doncs, el desenvolupament de les actuacions d’aquesta línia es farà en col·laboració amb aquests agents.