Coòpolis convoca els premi Micaela Chalmeta 2017 per la creació de cooperatives de l’Economia Solidària compromeses amb la transformació social.

Es vol posar en valor i impulsar projectes arrelats al territori, que practiquin la intercooperació, garanteixin la democràcia interna, incorporin l’economia feminista i de les cures a la seves pràctiques, i tinguin en compte criteris ecològics i de sostenibilitat. En definitiva, projectes que posin les persones al centre de la seva activitat.

Els projectes que han rebut el premi Micaela Chalmeta 2017 són:

  • Cap a Mar
  • Cúrcuma
  • Trama
  • La Fusteria de Can Batlló
  • Col·lectivat
  • La Paleta

La propera convocatòria del Premi Micaela Chalmeta serà a la primavera de 2018.