Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona.

En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents.

Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de l’economia social i solidària barcelonina, Coòpolis vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.

 

Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

L’equip promotor del projecte està format per les cooperatives:

LaCol, Arquitectura Cooperativa

Lacol és una cooperativa d’arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

 

Creiem que la manera de transformar la ciutat és a partir de la participació activa de la gent que l’habita i de l’acció propositiva. Treballem sobre els interessos relacionats amb la qualitat de vida de totes les persones que compartim la ciutat. L’aportació de l’arquitecte es fa en el si del moviment urbà, com una peça més d’aquest moviment, ajudant a traduir inquietuds ciutadanes i plasmar-les sobre el paper, aportant criteris per a la definició d’objectius i d’estratègies, així com eines per definir i comunicar idees a través del dibuix, la representació gràfica, etc.

La Ciutat Invisible, Cooperativa

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.

La nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.

 

Bàsicament, en dues direccions:

  1. La potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia solidària i feminista.
  2. L’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes de reapropiació de la política a nivell local.
logoBCN

Impuls Cooperatiu de Sants

El projecte Impuls Cooperatiu de Sants és una iniciativa promoguda per  l’Associació per l’impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuic

 

L’associació és l’aposta jurídica i estratègica de la xarxa d’economia social i solidària de Sants, un espai de trobada i coordinació on hi participen cooperatives de treball així com iniciatives d’economia comunitària ubicades al recinte de Can Batlló; i altres projectes econòmics i comunitaris.

 

L’associació  persegueix agrupar totes les iniciatives de l’economia cooperativa i comunitària dels barris de Sants i impulsar noves experiències que afrontin la resolució de necessitats col·lectives des de pràctiques autogestionàries, emancipadores i solidàries.