Relleu Cooperatiu

Guia per a l’elaboració del Pla d’Empresa de la cooperativa

>> Guia per a l’elaboració del Pla d’Empresa de la cooperativa

Elaborada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

 

Guia de conciliació a les empreses d’ESS

>> Guia de conciliació

elaborat per la Cooperativa Tangente

Guia per l’elaboració del Reglament de Règim Intern

>> Guia per l’elaboració del Reglament de Règim Intern

de la Federació de Cooperatives de treball

Calendari de convocatòries de finançament 2018

La gestió de conflictes a les cooperatives

>> Guia per a la gestió de conflictes a les cooperatives.

De Fil a l’Agulla i la Federació de Cooperatives de Treball.

Què és una cooperativa? (Desplegable)

Passos per crear una cooperativa

Capitalització de l’Atur

Guia AraCoop del Procés de Constitució