Facilitem processos de relleu empresarial, amb els quals es garanteix la continuïtat de l’activitat socioempresarial a través de fórmules cooperatives.

Assessorament a empreses i/o entitats properes al seu tancament d’activitat per afavorir procesos de continuïtat o transformació a empreses cooperatives.